خدمات نصب و راه اندازی مجازی سازی XenApp & XenDesktop & XenServer به همراه NetScaler Gateway

Install and Configure Citrix XenApp 7.x
Install and configure Citrix NetScaler Gateway
Install and Configure Citrix XenApp 7.x License Server
Configure Citrix Receiver for Windows & Android & IOS
Configure and Configure Citrix XenApp 7.x Delivery Controller
Configure and Customize Citrix XenApp 7.x Studio
Install and Configure Virtual Delivery Agent (VDA)
Publish applications Over Internal Network
Publish applications Over External and Internet Network
Publish applications Over Internal Network
Publish applications Over External and Internet Network
Configure, apply Customize policies in Citrix XenApp 7.x environment
Configure printers and printer policies and manage print drivers
Install Citrix XenApp 7.x hotfixes & Service Pack
Install Windows Server 2012 , 2016 Terminal Service License Server
پس از نصب و راه اندازی و استقرار سامانه سیتریکس تنها نخواهند بود و ما با آن ها همراه می شویم تا از سرویس های مجازی ساز سیتریکس در حوزه سرور و دسک تاپ و اپلیکیشن بتوانند آنگونه که مورد نظرشان بود استفاده کنند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای گروه ایدو محفوظ می باشد